Thomas Hammarberg: Making the Case for Anti-Discrimination Against Roma

Thomas Hammarberg: Making the Case for Anti-Discrimination Against Roma ext link

The Council of Europe’s commissioner for human rights, Thomas Hammarberg, launched a new report in February, The Human Rights of Roma and Travellers in Europe. It should be compulsory reading for anyone working on Roma policies.

Podpořené publikace

Příručka datové žurnalistikyDatová žurnalistika, trend světových newsroomů, si do tuzemských redakcí teprve hledá cestu. Abychom tento rychle se rozvíjející fenomén přiblížili českým novinářům i dalším zájemcům, rozhodli jsme se vydat českou verzi The Data Journalism Handbook.
 
Manipulace na Pozemkovém fondu ČRTato mediální analýza vznikla v rámci soutěže Novinářská cena 2012. Analýza se věnuje sérii článků o Pozemkovém fondu, které publikoval redaktor Vojtěch Blažek ve spolupráci s dalšími novináři v Hospodářských novinách.
 
Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v České republice v roce 2012Cílem této zprávy, jež byla iniciována nadací Sekretariátu Dekády romské inkluze a provedena koalicí českých nevládních organizací, je poskytnout nezávislé zhodnocení postupu České republiky v dosahování cíle romské inkluze v souladu s jeho definicí v Koncepci romské integrace/české NRIS.
 

>>