Databáze podpořených projektů

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2010 dále. Databázi průběžně doplňujeme.

V případě, že máte k podpořeným projektům dotaz, kontaktujte prosím manažera či manažerku příslušné programové oblasti.

Výběr podpořených projektů

Kraj
 
Rok
 
Programová oblast
 

Nalezeno 0 výsledků

Mimořádný grantový program určený na využití veřejně prospěšných prací

Programová oblast:Emergency Fund: Odstraňování důsledků krize
Organizace:11 neziskových organizací
Město:celá ČR
Rok:2010
Částka:998 885 Kč
V rámci programu Emergency Fund podpořila Nadace OSF 11 neziskových organizací z celé České republiky, aby aktivně využívaly možnosti veřejně prospěšné práce (VPP). Finanční prostředky poskytnuté Nadací pokryly především náklady na pozici koordinátora či koordinátorky, kteří zajišťovali administrativu spojenou s vyřízením pracovních míst.

V rámci programu bylo zaměstnáno na VPP přes 70 osob evidovaných na úřadech práce, kteří získali práci v průměru na půl roku. Na tomto projektu participovaly Úřady práce jednotlivých regionů.

 

Podpořené organizace

Organizace Město Typ aktivit

Centrum pro všechny, o.s.


Nymburk


Volnočasové aktivity pro děti (i handicapované)

Centrum pro rodinu M.E.D., o.s.

Semily

Mateřské centrum

Čmelák - Společnost přátel přírody, o.s.

Liberec

Ekoaktivity

Darmoděj o.s.

Jeseník

Sociální služby pro osoby s rizikovým způsobem života

Domov seniorů Drachtinka, p.o.

Hlinsko

Péče o seniory

Helpion, o.p.s.

Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby, zejména provoz azylových domů

Minifarma, o.s.

Dlouhá Louka

Volnočasové aktivity ve vazbě na ekologii

Na louce, o.s.

Chomutov

Mateřské centrum

Středisko S.O.S pro vzájemnou pomoc občanů, o.s.

Olomouc

Sociální služby poskytované mentálně postiženým osobám

Život 90, o.s.

Jihlava

Poskytuje služby seniorům a zdravotně postiženým

Život bez bariér, o.s.

Nová Paka

Sociální služby zdravotně postiženým

 

 


Podpořené publikace

Mladí lidé a veřejné politiky v České republiceV České republice proběhl rozsáhlý výzkum zaměřený na mladé lidi. Cílem bylo poskytnout přehled o různých oblastech státní politiky, která ovlivňuje životy mládeže. Výzkumníci se zaměřili na oblast formálního i neformálního vzdělávání, zaměstnanosti, zdraví, sociální oblast a oblast bydlení.
 
Jak otevírat data?Příručka Jak otevírat data je určena starostům, úředníkům, programátorům, laikům a všem, kteří chtějí ve svém úřadě či obci otevírat data. Je rádcem pro začátečníka, ale současně dovede navést k cíli a inspirovat i odborníka na otevřená data.
 
Činnost a pracovitost českých europoslanců v období 2009–2014Nadace Open Society Fund Praha vydala unikátní a v Česku poprvé sestavený žebříček hodnotící práci tuzemských poslanců Evropského parlamentu za volební období 2009-2014.
 

>>