Již přes dvacet let rozvijíme hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Mediální analýza - Nadace OSF a FSV UK

Významnou roli v předvolební kampani hrají média, proto chceme voličům nabídnout nezávislý pohled na jejich činnost. Ve spolupráci s mediálním analytikem Tomášem Trampotou jsme připravili metodologii na zmapování a zhodnocení pokrytí volební kampaně v tištěných a online médiích, která by měla ukázat, nakolik jednotlivá média odrážejí politické rozdělení a straní určité politické straně či směru.

Více

Cílem projektu je poskytnout nezávislé zmapování a zhodnocení pokrytí volební kampaně v tištěných a online médiích, které ve veřejné i odborné debatě dosud chybí. Prostřednictvím obsahové analýzy médií budeme zkoumat tématickou agendu jednotlivých deníků a nakolik je tato agenda spjata s určitou částí politického spektra. Kvantitativní analýza se proto zaměří na obsahovou diverzitu, na míru pozornosti věnovanou politice, frekvenci zmínek politických subjektů a politiků, frekvenci zmínek státních (politicky kontrolovaných) institucí a na frekvenci zmínek relevantních ekonomických institucí. Kvalitativní analýza pak bude zkoumat, jak jsou jednotlivé události v médiích zarámovány, co je zdůrazněno a co naopak zamlčeno. Právě rámování (tzv. framing) dokáže definovat body veřejné (předvolební) diskuse aniž by si publikum uvědomovalo, že k tomu dochází.

Vzorek pro obsahovou analýzu budou představovat následující tištěné deníky: Blesk, Mladá fronta Dnes, Právo, Lidové noviny a Hospodářské noviny.

Z online serverů bude zkoumáno Aktuálně.cz, iDnes.cz a novinky.cz. Kromě průběžného monitoringu jsme do studie zařadili také komparativní analýza mediálního pokrytí vybraných kauz. Zvoleny budou takové kauzy, které budou reprezentovat zájmy hlavních soupeřících stran či vlastníků médií.

Monitoring médií probíhal v období od 9. 9. 2016 do 15. 10. 2016.

 

A jak to dopadlo?

České tištěné deníky a zpravodajské servery prezentovaly znatelně pozitivněji politické hnutí ANO v kontrastu s ČSSD, přestože předsedu hnutí Andreje Babiše prezentují česká média negativněji než Bohuslava Sobotku. Nejpozitivnější mediální obraz mělo před volbami uskupení Starostové a nezávislí, nejvíce negativně byla naopak prezentována KSČM. Jednotlivá média se pak výrazně lišila ve stranění jednotlivým politickým aktérům.

Kvantitativní analýza ukázala, že předvolební zpravodajství bylo výrazně prezentováno jako boj ANO versus ČSSD a jako personifikovaný souboj Andreje Babiše s Bohuslavem Sobotkou. ANO a ČSSD byly nejčastěji zmiňovanými politickými stranami, nejvíce zmiňovaným politikem pak byl Andrej Babiš, následovaný Milošem Zemanem a Bohuslavem Sobotkou. Mediální pozornost věnovaná prezidentu Zemanovi souvisela jednak s děním v kauze Peroutkova článku, ale také se snahou prezidenta aktivně vstupovat do předvolební kampaně nastolováním témat. Intenzita zmínek o jednotlivých politicích se pak u jednotlivých médií citelně lišila. Zatímco stránkám Blesku vévodil Andrej Babiš a Miloš Zeman, tak Bohuslav Sobotka se objevoval v nejčtenějším českém deníku v mnohem menší míře. Jediným titulem, který věnoval Sobotkovi více pozornosti než Andreji Babišovi, byly Hospodářské noviny.

Z trojice uvedených politiků byl nejpozitivněji zarámovaný Bohuslav Sobotka a naopak nejvíce negativně Miloš Zeman. I přes pozitivní vyznění Bohuslava Sobotky však byla jeho strana prezentována ve srovnání s ANO výrazně negativně. V souhrnu měli nejpozitivnější mediální pokrytí Starostové a nezávislí, nejvíce negativně pak byla zmiňována strana KSČM. Pozitivita a negativita prezentace jednotlivých politiků se u jednotlivých médií výrazně odlišovala.

Přestože představitelé vlády poměrně dobře využili své agendy pro udržení si mediálního pokrytí a jejich intenzivní předvolební aktivita jim přinesla zájem médií (např. schvalování státního rozpočtu atd.), opoziční strany ODS a KSČM byly zmiňovány výrazně častěji než třetí vládní strana KDU-ČSL. To potvrzuje skutečnost, že vláda je médii prezentována zejména prostřednictvím ČSSD a ANO a jejich lídrů. Převaha negativního rámování předvolebního zpravodajství pak jen dokládá přetrvávající tendenci tuzemských médií reflektovat domácí politiku negativně.  

A komu straní české deníky?

Deník Blesk prezentoval nadprůměrně pozitivně Miloše Zemana, hnutí ANO a ODS. Naopak negativněji byla v Blesku prezentována ČSSD a dosluhující hejtman Michal Hašek. Pro deník Blesk byla navíc typická otevřenost agendě prezidenta. Nadále platí velká míra depolitizace tohoto deníku, který se věnuje politice jen velmi málo a spíše skandalizující formou.

Oproti tomu MF Dnes přinášela častěji než ostatní média texty se spíše neutrálním vyzněním a vykazovala po většinu sledovaného období objektivní přístup k politickým subjektům. Stranění MF Dnes hnutí ANO Andreje Babiše a zároveň vlastníku titulu se ukazuje spíše nepřímo: věnováním patřičného prostoru aktivitám vlastníka Student Agency Jančury proti hejtmanovi Haškovi či glorifikací Andreje Babiše v reportáži z volebních meetingů, kde je předseda hnutí ANO vykreslen jako dynamická a přátelská osobnost bez jakéhokoliv kritického odstupu. Ještě silnější stranění prozradil povolební komentář šéfredaktora listu Jaroslava Plesla. Významnou součástí předvolební MF Dnes bylo také opakované umisťovaní reklam hnutí ANO na stránkách deníku, případně dopis voličům zabírající polovinu strany. Žádný jiný politický subjekt reklamní prostor v MF Dnes nezískal.

Přidružený webový portál idnes.cz přinesl ze všech srovnávaných titulů nejvíce článků zaměřených na volební tematiku. Charakteristické bylo nadprůměrné množství negativních zmínek o ČSSD a o Miloši Zemanovi a velké množství pozitivních zmínek spojených s hnutím ANO.

Ve srovnání s MF DNES přinesl deník Právo ve svém předvolebním zpravodajství více negativních zmínek, a to hlavně o Andreji Babišovi a hnutí ANO. Citelný příklon Práva k ČSSD se ukázal také v pozornosti věnované agendě Bohuslava Sobotky a sociální demokracie, a to zejména na titulních stranách. ČSSD byla rovněž stranou, která na stránkách Práva výrazně inzerovala. Často docházelo k synchronizaci redakčního článku podporujícího Sobotku a ČSSD s inzerátem strany na stejné straně. Míra negativního rámování Andreje Babiše a hnutí ANO se z Práva přelévá i na stránky organizačně propojeného serveru novinky.cz, přestože jeho politická agenda je méně výrazná než u tištěného Práva.

Lidové noviny se obdobně jako MF Dnes vyznačují převahou neutrálních článků a jejich politické stranění se tak projevuje spíše výběrem témat. Nejvíce negativních zmínek se týkalo Milana Chovance, zejména ve vztahu k údajnému plagiátu jeho bakalářské práce. Negativní hodnocení ČSSD jako strany je dále posíleno zmínkou o dalších 4 politicích (3 z nich z ČSSD), kteří měli rovněž “opletačky s kvalifikačními texty“ či skandalizačními a zavádějícími titulky u kauzy hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka a jeho směnky na 1,8 mil. korun. Portál lidovky.cz pak věnuje nejvíce negativních zmínek prezidentu Miloši Zemanovi a překvapivě také hnutí ANO a osobě Andreje Babiše.

Naopak nikoho asi nepřekvapí, že Hospodářské noviny se nejvíce negativně vyjadřují o Andreji Babišovi, Miloši Zemanovi a o KSČM. Antizemanovský přístup je patrný rovněž u spřízněného webového portálu Aktuálně.cz, který byl navíc poslední týden před volbami výrazně otevřený agendě Karla Schwarzenberga, přestože přinášená témata neměla aktuální zpravodajskou razanci a signalizovala tak příklon zpravodajského serveru k čestnému předsedovi TOP 09.

 

Ke stažení: Analýza tištěných a online médií v předvolebním období krajských a senátních voleb 2016