Výběr novinek

Programová oblast
 

Nalezeno 105 výsledkůNovinky

Nalezeno 105 výsledků
Řazení:

Co si veřejnost myslí o speciálních školách?

Co si veřejnost myslí o speciálních školách?

V září 2014 zjišťovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky názory české veřejnosti na vytváření speciálních škol v rámci povinné základní devítileté školní docházky, a také zda by se děti se zdravotním nebo mentálním postižením, děti z chudých či naopak z bohatých rodin, děti cizích státních příslušníků, romské děti a mimořádně nadané děti měly vzdělávat v běžných třídách. 

A jaké jsou výsledky analýzy?

>>

 

Hlasujte prosím pro nás !!!

Hlasujte prosím pro nás !!!

Náš projekt Podpora rodičovských iniciativ postoupil do finále mezi nejlepších 9 projektů v ceně o Eduína 2014.

Projekt byl zaměřený na podporu sdružení rodičů handicapovaných dětí s cílem posílit síť rodičovských iniciativ, nabídnout jim platformu pro spolupráci a pomoci jim se strategií zvyšování jejich účasti na politickém rozhodování. Kulaté stoly a workshopy pomohly vytvořit prostor pro vzájemnou diskuzi a sdílení zkušeností. Díky projektu se povedlo nastartovat spolupráci sítě rodičovských iniciativ, která dále pokračuje v návaznosti na projekt, zejména přípravou kampaně Rodiče za inkluzi.

Hlasujte prosím zde: http://www.eduin.cz/hlasuj/

>>

 

Slavíme svobodu

Slavíme svobodu

Sedmnáctý listopad se letos konečně pořádně slaví. Připomínáme si výročí zásahu proti studentům na Národní třídě jako den boje za svobodu, za demokracii. A už čtvrtstoletí slavíme, že jsme si tu svobodu a demokracii společně vybojovali. Mnoho z nás má pocit, a také se tak chová, že se jedná o hodnoty, které si společnost pořídí a už je má napořád. Ve skutečnosti je svoboda spíše stav ducha, než veřejný statek a demokracie je spíše živoucí proces, než uzákoněná skutečnost.

>>

 

Otevíráme poslední kolo žádostí o peníze z Norských fondů

Otevíráme poslední kolo žádostí o peníze z Norských fondů

Dnešním dnem otevíráme druhé a zároveň poslední plánované kolo výzev v programu Dejme (že)nám šanci financovaném z Norských fondů. Nadace Open Society Fund Praha v něm rozdělí celkem 21,5 milionů korun na malé granty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí.

Uzávěrka je 14. ledna 2015.

>>

 

Hledáme koordinátora/ku mezinárodní konference programu Dejme (že)nám šanci

Nadace OSF přijme koordinátora/ku mezinárodní konference programu Dejme (že)nám šanci, který/á bude zodpovídat za přípravu a realizaci konference ve spolupráci s manažerkou programu a externím dodavatelem zajištujícím logistiku konference.

>>

 

Smutné výročí rozsudku D. H. připomíná, že se situace Romů v Česku ani po sedmi letech nezměnila

Smutné výročí rozsudku D. H. připomíná, že se situace Romů v Česku ani po sedmi letech nezměnila

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva v roce 2007 potvrdil, že romské děti čelí na českých školách diskriminaci a jsou nezákonně posílány do zvláštních škol. Dnes, sedm let od vyhlášení rozsudku, je podle Zprávy o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013, vydávané Úřadem vlády ČR, situace stále špatná. Nadace Open Society Fund Praha proto upozorňuje řadou akcí na nutnost podpory rovného vzdělání pro všechny děti, včetně těch z nepodnětného prostředí sociálně vyloučených lokalit.

>>

 

Začít včas, znamená začít dobře!

Začít včas, znamená začít dobře!

Zástupci Magistrátu města Ostravy a jednotlivých městských částí, vedení mateřských a základních škol, vedoucí poradenských zařízení, studenti pedagogických fakult, pracovníci neziskových organizací a v neposlední řadě rodiče ze sociálně vyloučených lokalit. Ti všichni se sešli v Ostravě na konferenci Začít včas znamená začít dobře, aby otevřeli diskusi nad nízkou účastí sociálně znevýhodněných dětí v předškolní přípravě, ale hlavně aby společně hledali řešení.

>>

 

Prohlášení k zahájení řízení Evropské komise proti ČR kvůli diskriminaci romských dětí

Třináctého listopadu 2014, uběhlo sedm let od chvíle, kdy Evropský soud pro lidská práva potvrdil, že v českém školství dochází k diskriminaci romských dětí. I sedm let po rozsudku dochází v České republice nadále k porušování jejich práva na vzdělání a diskriminaci. Kvůli neřešení nezákonného stavu začala Evropská komise vůči České republice 25. září 2014 řízení pro porušení povinnosti, které může skončit sankcemi.

>>

 

Americká fotografka Stephanie Sinclair se v rámci Romského týdne představí v Praze

Americká fotografka Stephanie Sinclair se v rámci Romského týdne představí v Praze

Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s Amnesty International uvádí výstavu s názvem “Jak ztratit další generaci”, která představuje fotografie a příběhy romských mladých lidí, kteří zažalovali český stát u Evropského soudu pro lidská práva za to, že je poslal do zvláštních škol. Rozsudek soudu v roce 2007 potvrdil, že romské děti čelí na českých školách diskriminaci.

>>

 

Jeden den na konferenci "Začít včas, znamená začít dobře!

Jeden den na konferenci "Začít včas, znamená začít dobře!

První, co vidím v ranní Ostravě z okna, není překvapivě smog, ale monumentální stavba bývalého průmyslového závodu oblasti Dolních Vítkovic. Celý areál vysokých pecí je slovy nepopsatelný unikát, který v současnosti slouží jako centrum vzdělání, kultury a společenského života města. Prostě ideální místo pro pořádání konference o důležitosti včasné péče pro děti ze sociálně znevýhodněného a nepodnětného prostředí.

>>

 

 

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Podpořené publikace

Mladí lidé a veřejné politiky v České republiceV České republice proběhl rozsáhlý výzkum zaměřený na mladé lidi. Cílem bylo poskytnout přehled o různých oblastech státní politiky, která ovlivňuje životy mládeže. Výzkumníci se zaměřili na oblast formálního i neformálního vzdělávání, zaměstnanosti, zdraví, sociální oblast a oblast bydlení.
 
Jak otevírat data?Příručka Jak otevírat data je určena starostům, úředníkům, programátorům, laikům a všem, kteří chtějí ve svém úřadě či obci otevírat data. Je rádcem pro začátečníka, ale současně dovede navést k cíli a inspirovat i odborníka na otevřená data.
 
Činnost a pracovitost českých europoslanců v období 2009–2014Nadace Open Society Fund Praha vydala unikátní a v Česku poprvé sestavený žebříček hodnotící práci tuzemských poslanců Evropského parlamentu za volební období 2009-2014.
 

>>