Nadace Open Society Fund Praha pořádá konferenci "Jak zlepšit přístup Romů k bydlení"

Přes 140 hostů z České republiky i ze zahraničí se zúčastní konference Zlepšování přístupu Romů k bydlení: dobré lokální praxe, financování a legislativa, která se uskuteční ve dnech 2. až 4. února 2011 v hotelu Pyramida v Praze. Konferenci pořádají Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s mezinárodní sítí nadací Open Society Foundations, Úřad vlády ČR, Evropská agentura pro základní lidská práva a Sekretariát Dekády romské inkluze.

Open Society Fund Praha pořádá konferenci
Jak zlepšit přístup Romů k bydlení

Tisková zpráva

Praha, 1. února 2011Přes 140 hostů z České republiky i ze zahraničí se zúčastní konference Zlepšování přístupu Romů k bydlení: dobré lokální praxe, financování a legislativa, která se uskuteční ve dnech 2. až 4. února 2011 v hotelu Pyramida v Praze. Konferenci pořádají Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s mezinárodní sítí nadací Open Society Foundations, Úřad vlády ČR, Evropská agentura pro základní lidská práva a Sekretariát Dekády romské inkluze.

Konference představí lokální a mezinárodní kontexty zlepšování přístupu Romů k bydlení a identifikuje klíčové kroky, které by měly jednotlivé evropské vlády v této oblasti podniknout.  Na konferenci bude otevřena i aktuální otázka financování projektů bydlení z Evropského fondu regionálního rozvoje a dalších zdrojů EU.

„Hosté ze zahraničí na konferenci představí příklady, jak a kdy se podařilo úspěšně vyřešit bytovou situaci sociálně vyloučených osob, což může přispět k řešení problémů v České republice i v dalších zemích,“ uvedl ředitel Nadace Open Society Fund Robert Basch. Z diskuzí vznikne sada doporučení pro jednotlivé vlády i pro nastavení Evropského fondu regionálního rozvoje a katalog dobrých praxí.

Konference se zúčastní například náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous, ředitel Evropské agentury pro základní lidská práva Morten Kjaerum, expertka Světové banky Katarina Mathernova, zástupce Generálního ředitelství pro regionální politiku EU Alexandros Tsolakis, zvláštní zpravodajka OSN pro přiměřené bydlení Raquel Rolnik a další.

Novináři se mohou účastnit plenárních zasedání (účast na pracovních skupinách není z kapacitních důvodů možná). Jazykem konference je angličtina, čeština a romština.

Konference se koná v rámci předsednictví České Republiky Dekádě romské inkluze 2005-2015, mezinárodní iniciativy, k níž se přihlásilo dvanáct států (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Maďarsko, Makedonie, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Španělsko). Jde o politický závazek zúčastněných států, řešit chudobu, sociální vyloučení a diskriminaci romských komunit v regionálním měřítku.

Nadace Open Society Fund Praha se dlouhodobě zabývá nejen otázkou bydlení, ale i dalšími aspekty problematiky Romů a sociálně vyloučených osob v České republice.

Program konference:

CZ-Housing-Conference-program.pdf

Tato tisková zpráva ke stažení:

TZ-2-2-2011-Konference-Jak-zlepsit-pristup-Romu-k-bydleni.doc

TZ-2-2-2011-Konference-Jak-zlepsit-pristup-Romu-k-bydleni.pdf

Více informací:
Filip Rameš, programový koordinátor Open Society Fund Praha
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript / tel: +420 737 625 908

Podpořené publikace

Mladí lidé a veřejné politiky v České republiceV České republice proběhl rozsáhlý výzkum zaměřený na mladé lidi. Cílem bylo poskytnout přehled o různých oblastech státní politiky, která ovlivňuje životy mládeže. Výzkumníci se zaměřili na oblast formálního i neformálního vzdělávání, zaměstnanosti, zdraví, sociální oblast a oblast bydlení.
 
Jak otevírat data?Příručka Jak otevírat data je určena starostům, úředníkům, programátorům, laikům a všem, kteří chtějí ve svém úřadě či obci otevírat data. Je rádcem pro začátečníka, ale současně dovede navést k cíli a inspirovat i odborníka na otevřená data.
 
Činnost a pracovitost českých europoslanců v období 2009–2014Nadace Open Society Fund Praha vydala unikátní a v Česku poprvé sestavený žebříček hodnotící práci tuzemských poslanců Evropského parlamentu za volební období 2009-2014.
 

>>