Novinky

27.01.15 |  Aliance rodičů prosazujících inkluzivní vzdělávání představila svoje plány

Aliance rodičů prosazujících inkluzivní vzdělávání představila svoje plány

Nově utvořená aliance Rodiče za inkluzi se dnes představila odborné i široké veřejnosti za velké účasti rodičů i zájmu médií. Jedná se o neformální platformu spojující rodiče dětí, které vyžadují ve vzdělávání nestandardní přístup, ať již kvůli svému zdravotnímu handicapu či sociálnímu znevýhodnění své rodiny. Rodičům těchto dětí byla většinou doporučována praktická nebo speciální škola, oni si však přáli, aby jejich děti vyrůstaly a žily v normální většinové společnosti. A z vlastní zkušenosti již vědí, že je to možné.

>>

 

26.01.15 |  Nejen město Jáchymov přišlo o osobnost české inkluze

Nejen město Jáchymov přišlo o osobnost české inkluze

Ve věku nedožitých 62 let náhle zemřel ředitel Základní školy M. Curie – Sklodowské v Jáchymově Mgr. Jan Musil.

Jan Musil se významně zasloužil o rozvoj města Jáchymov, jeho okolí a celého Karlovarského kraje. Významně přispěl k lepšímu soužití místních obyvatel všech sociálních skupin a zastavil postupný odliv obyvatel z Jáchymova. Nástrojem kulturního a sociálního rozvoje města mu byla škola. Prostřednictvím výchovy a vzdělávání, vytvářením inkluzívních podmínek pro všechny a komunikací s rodiči dosáhl sociální soudržnosti a dobrých mezilidských vztahů.

>>

 

21.01.15 |  To nejlepší z české mediální scény za rok 2014 zhodnotí Aleksander Kaczorowski, Arnošt Wagner nebo Dana Schmidt

To nejlepší z české mediální scény za rok 2014 zhodnotí Aleksander Kaczorowski, Arnošt Wagner nebo Dana Schmidt

Nadace Open Society Fund Praha představila jména porotců a porotkyň soutěže Novinářská cena 2014. Čtyřicítka zkušených zahraničních novinářů a novinářek, respektovaných osobností kulturní, neziskové, společenské a vědecké sféry bude hodnotit příspěvky, které mohou jejich autoři a autorky, redakce i veřejnost přihlašovat do desítky soutěžních kategorií. Uzávěrka pro přihlášení příspěvků je 2. února 2015.

>>

 

20.01.15 |  Aliance Rodiče za inkluzi obhajuje práva nejen svých dětí

Aliance Rodiče za inkluzi obhajuje práva nejen svých dětí

Aliance Rodiče za inkluzi ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha a Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání pořádá 27. ledna 2015 od 12. hodin v Eře svět setkání, jehož cílem je představit odborné i široké veřejnosti vizi a plán aktivit na podporu inkluzivního vzdělávání. Myšlenka vzniku této nezávislé platformy stojí na přesvědčení, že je možné vzdělávat všechny děti společně v jedné třídě. Zváni jsou nejen další rodiče, ale i ředitelé škol, úředníci MŠMT a MPSV, poslanci, zástupci neziskového sektoru a mnoho dalších.

>>

 

20.01.15 |  Otevřený dopis aliance Rodiče za inkluzi Miloši Zemanovi

Otevřený dopis aliance Rodiče za inkluzi Miloši Zemanovi

Reagujeme na skandální a protiústavní výrok prezidenta Miloš Zemana: „Vůbec se mi to nelíbí a jsem proti [inkluzi]. Sloučení handicapovaných dětí s těmi nehandicapovanými je neštěstí pro obě skupiny. Děti jsou daleko šťastnější, když jsou zasazeny do rovnocenné komunity.“

Jako rodiče dětí se znevýhodněním a postižením jsme rozhořčeni, protože trváme na myšlence, že inkluzívní postoje a inkluzívní vzdělávání je smysluplnou a reálnou variantou vzdělávání pro naše děti. Z mnoha příkladů v našich rodinách vidíme, že pokud naše děti se znevýhodněním a postižením vyrůstají v běžné komunitě, v běžném prostředí, v běžné škole, pak jsou v dospělosti schopny žít plně, spokojeně a beze strachu. Hledat pro sebe uplatnění, překonávat překážky, rozhodovat o svém životě. Také proměňují svým životem a přístupem své spolužáky, sousedy, kamarády, spolupracovníky. I oni jsou touto zkušeností lépe vybaveni vnímat odlišnost jako obohacení, vnímat jednotlivce podle jeho činů a slov.

>>

 

>>

Grantové výzvy a stipendia


 

OSF Praha

Síť OSF

Blogy

Mezinárodní mentoringový program propojil političky z Česka, Dánska a Norska

Mezinárodní mentoringový program propojil političky z Česka, Dánska a Norska ext link

V byznyse se mentoring už řadu let využívá a slaví úspěchy. Je to také nástroj, který se osvědčil při prosazování žen do vedení firem. I u nás v České republice běží dva speciální mentoringové programy pro ženy, Odyssey a Equilibrium. Princip je přitom jednoduchý: zkušenější manažerka předává zkušenosti své méně zkušené kolegyni a pomáhá jí v kariérním postupu. Hlavní aktérkou je v tomto případě mentee.

Středa, 07. leden 2015, Jana Smiggels Kavková
 
Inkluze ze širšího pohledu aneb jak to vidí rodič

Inkluze ze širšího pohledu aneb jak to vidí rodič ext link

Patřím do generace tzv. Husákových dětí. Za doby mého mládí děti se zdravotním postižením „nebyly“. Samozřejmě, že byly, musely být, stabilně se v České republice (resp. tehdy v Československu) rodilo (a rodí) kolem 4% dětí s postižením, ale byly „neviditelné“. Hodně z nich vyrůstalo v ústavech, další prožily život v izolaci v rodinách, s nálepkou nevzdělavatelný či osvobozený od povinné školní docházky.

Úterý, 16. prosinec 2014, Hana Kubíková
 
Dětská hřiště v Praze (webové stránky a mobilní aplikace: www.hristepraha.cz)

Dětská hřiště v Praze (webové stránky a mobilní aplikace: www.hristepraha.cz) ext link

Jako otec dvou dětí jsem na internetu hledal přehled pěkných dětských hřišť. Existuje jich několik, ale žádný nevyhovoval. Popis často obsahuje nadbytečné informace (např. nejbližší policejní služebna 300 m, hřiště je určené pro děti od 1 roku apod.). Naopak obvykle chybí zmínka o zastínění plochy a žádný z přehledů nezohledňoval zajímavá místa v bezprostředním okolí hřišť.

Úterý, 16. prosinec 2014, Martin Vašák
 

>>

Podpořené publikace

Mladí lidé a veřejné politiky v České republiceV České republice proběhl rozsáhlý výzkum zaměřený na mladé lidi. Cílem bylo poskytnout přehled o různých oblastech státní politiky, která ovlivňuje životy mládeže. Výzkumníci se zaměřili na oblast formálního i neformálního vzdělávání, zaměstnanosti, zdraví, sociální oblast a oblast bydlení.
 
Jak otevírat data?Příručka Jak otevírat data je určena starostům, úředníkům, programátorům, laikům a všem, kteří chtějí ve svém úřadě či obci otevírat data. Je rádcem pro začátečníka, ale současně dovede navést k cíli a inspirovat i odborníka na otevřená data.
 
Činnost a pracovitost českých europoslanců v období 2009–2014Nadace Open Society Fund Praha vydala unikátní a v Česku poprvé sestavený žebříček hodnotící práci tuzemských poslanců Evropského parlamentu za volební období 2009-2014.
 

>>