Novinky

26.09.14 |  Vláda musí dát ukončení diskriminace romských dětí ve školách vyšší prioritu

Vláda musí dát ukončení diskriminace romských dětí ve školách vyšší prioritu

Nadace Open Society Fund Praha vítá rozhodnutí Evropské komise zahájit proti České republice řízení pro porušení povinností (tzv. infringement procedure) kvůli diskriminaci romských žáků. Česká republika sice učinila některé kroky od rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, který v roce 2007 v případu 18 ostravských dětí diskriminaci poprvé oficiálně potvrdil, avšak stále nedokáže zabránit zvýšenému zařazování romských dětí do praktických škol a existenci segregovaných škol.

>>

 

25.09.14 |  Výstava NO COMMENT uvede v Praze nejlepší loňské české a slovenské karikatury

Výstava NO COMMENT uvede v Praze nejlepší loňské české a slovenské karikatury

Nadace Open Society Fund Praha dnes večer zahájí výstavu NO COMMENT, která uvádí nejlepší české a slovenské karikatury přihlášené do soutěže Novinářská cena 2013. Kreslené vtipy Vladimíra Renčína, Pavla Reisenauera a třicítky dalších autorů budou k vidění do 26. října 2014 v galerii Langhans-Centrum Člověka v tísni (Vodičkova 37, Praha 1), vždy od pondělí do soboty od 10:00 do 20:00.

>>

 

24.09.14 |  Financování volební kampaně ve velkých městech trpí řadou nedostatků

Financování volební kampaně ve velkých městech trpí řadou nedostatků

Pro voliče jsou informace o financování komunální volební kampaně zjistitelné jen obtížně a většina stran neposkytuje tyto informace přehledně a úplně. Transparency International a Fond Otakara Motejla proto sestavily přehled transparentnosti financování volebních kampaní politických stran či seskupení v osmi největších městech.

>>

 

24.09.14 |  Lekce rasových předsudků

V lednu letošního roku se do základní školy Pěší v Ostravě – Muglinově přišlo zapsat dvanáct romských dětí. Devět z nich bylo odmítnuto kvůli nedostatku místa. Z jedenácti dětí nepřijatých se stejným zdůvodněním tak Romové tvořili jednoznačnou většinu. Pravým důvodem, proč se ředitel rozhodl tolik romských dětí odmítnout, byl však strach, že by ze školy začali odcházet žáci z neromských rodin. Jak ukázal nedávný článek v Lidových novinách, stejné obavy sdílí nemálo českých škol.

>>

 

12.09.14 |  NášStát.cz poradí, jak dobře vybrat kandidáty v podzimních volbách

NášStát.cz poradí, jak dobře vybrat kandidáty v podzimních volbách

Přesně za měsíc nás čekají komunální volby, ve kterých budeme rozhodovat, kdo příští čtyři roky povede radnici našeho města. Zvolení zastupitelé budou mít velký vliv na podobu a rozvoj našeho bezprostředního okolí, je proto důležité dobře zvážit, komu dát svůj hlas.

>>

 

>>

Grantové výzvy a stipendia


 

OSF Praha

Mimořádná výzva programu Dejme (že)nám šanci - domácí násilí

Uzávěrka:30. září 2014

V mimořádné výzvě programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů rozdělí Nadace Open Society Fund Praha 32 milionů korun na projekty zaměřené na prevenci domácího násilí. Projekty by měly v prvé řadě vést ke snížení domácího násilí, podpořit systémové změny a spolupráci více subjektů. O granty ve výši 6,2 milionů až 15 milionů korun mohou žádat obce, kraje, firmy, akademický sektor, nevládní i jiné organizace.

 

Společně bez předsudků - malé granty

Uzávěrka:průběžně
Oblast:Lidská práva a diskriminace
V grantové výzvě "Společně bez předsudků - malé granty" udělí Nadace OSF nadační příspěvek iniciativám, které reagují na aktuální projevy nesnášenlivosti a xenofobie a jejichž aktivity vedou ke snížení bezpečnostních hrozeb, mediaci konfliktů a podpoře komunit, jež čelí proti-romským pochodům a demonstracím. O grant lze žádat průběžně do 31. 10. 2014.
 

Síť OSF

Blogy

Lekce rasových předsudků

Lekce rasových předsudků ext link

V lednu letošního roku se do základní školy Pěší v Ostravě – Muglinově přišlo zapsat dvanáct romských dětí. Devět z nich bylo odmítnuto kvůli nedostatku místa. Z jedenácti dětí nepřijatých se stejným zdůvodněním tak Romové tvořili jednoznačnou většinu. Pravým důvodem, proč se ředitel rozhodl tolik romských dětí odmítnout, byl však strach, že by ze školy začali odcházet žáci z neromských rodin.

Čtvrtek, 25 Září 2014, Štěpán Drahokoupil a Magdalena Karvayová
 
Novela školského zákona pomůže školám a potřebným žákům

Novela školského zákona pomůže školám a potřebným žákům ext link

Zásadní změna v obecném pohledu na novelizovaný §16 spočívá podle mého názoru především ve změně dělení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Stávající členění na žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním či sociálním znevýhodněním by mělo být nahrazeno pěti stupni potřebné míry podpory podpořené katalogem konkrétních opatření.

 
Třetina sponzorů politických stran je napojena na veřejné zakázky

Třetina sponzorů politických stran je napojena na veřejné zakázky ext link

..ukazuje naše dnešní studie a server PolitickeFinance.cz
Vzali jsme výročky politických stran, ručně přepsali do databáze, spárovali s veřejnými zakázkami, dotacemi a jinými rejstříky. Co vyšlo? Sponzoři politických stran získali zakázky za 390 mld. Kč, řada z nich má vlastníka v daňovém ráji nebo raději vůbec vlastníky nezveřejňuje.

Pátek, 05. září 2014, Jiří Skuhrovec
 

>>

Podpořené publikace

Jak otevírat data?Příručka Jak otevírat data je určena starostům, úředníkům, programátorům, laikům a všem, kteří chtějí ve svém úřadě či obci otevírat data. Je rádcem pro začátečníka, ale současně dovede navést k cíli a inspirovat i odborníka na otevřená data.
 
Činnost a pracovitost českých europoslanců v období 2009–2014Nadace Open Society Fund Praha vydala unikátní a v Česku poprvé sestavený žebříček hodnotící práci tuzemských poslanců Evropského parlamentu za volební období 2009-2014.
 
Příručka datové žurnalistikyDatová žurnalistika, trend světových newsroomů, si do tuzemských redakcí teprve hledá cestu. Abychom tento rychle se rozvíjející fenomén přiblížili českým novinářům i dalším zájemcům, rozhodli jsme se vydat českou verzi The Data Journalism Handbook.
 

>>