Novinky

21.11.14 |  Hlasujte prosím pro nás !!!

Hlasujte prosím pro nás !!!

Náš projekt Podpora rodičovských iniciativ postoupil do finále mezi nejlepších 9 projektů v ceně o Eduína 2014.

Projekt byl zaměřený na podporu sdružení rodičů handicapovaných dětí s cílem posílit síť rodičovských iniciativ, nabídnout jim platformu pro spolupráci a pomoci jim se strategií zvyšování jejich účasti na politickém rozhodování. Kulaté stoly a workshopy pomohly vytvořit prostor pro vzájemnou diskuzi a sdílení zkušeností. Díky projektu se povedlo nastartovat spolupráci sítě rodičovských iniciativ, která dále pokračuje v návaznosti na projekt, zejména přípravou kampaně Rodiče za inkluzi.

Hlasujte prosím zde: http://www.eduin.cz/hlasuj/

>>

 

17.11.14 |  Slavíme svobodu

Slavíme svobodu

Sedmnáctý listopad se letos konečně pořádně slaví. Připomínáme si výročí zásahu proti studentům na Národní třídě jako den boje za svobodu, za demokracii. A už čtvrtstoletí slavíme, že jsme si tu svobodu a demokracii společně vybojovali. Mnoho z nás má pocit, a také se tak chová, že se jedná o hodnoty, které si společnost pořídí a už je má napořád. Ve skutečnosti je svoboda spíše stav ducha, než veřejný statek a demokracie je spíše živoucí proces, než uzákoněná skutečnost.

>>

 

14.11.14 |  Otevíráme poslední kolo žádostí o peníze z Norských fondů

Otevíráme poslední kolo žádostí o peníze z Norských fondů

Dnešním dnem otevíráme druhé a zároveň poslední plánované kolo výzev v programu Dejme (že)nám šanci financovaném z Norských fondů. Nadace Open Society Fund Praha v něm rozdělí celkem 21,5 milionů korun na malé granty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí.

Uzávěrka je 14. ledna 2015.

>>

 

14.11.14 |  Hledáme koordinátora/ku mezinárodní konference programu Dejme (že)nám šanci

Nadace OSF přijme koordinátora/ku mezinárodní konference programu Dejme (že)nám šanci, který/á bude zodpovídat za přípravu a realizaci konference ve spolupráci s manažerkou programu a externím dodavatelem zajištujícím logistiku konference.

>>

 

13.11.14 |  Smutné výročí rozsudku D. H. připomíná, že se situace Romů v Česku ani po sedmi letech nezměnila

Smutné výročí rozsudku D. H. připomíná, že se situace Romů v Česku ani po sedmi letech nezměnila

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva v roce 2007 potvrdil, že romské děti čelí na českých školách diskriminaci a jsou nezákonně posílány do zvláštních škol. Dnes, sedm let od vyhlášení rozsudku, je podle Zprávy o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013, vydávané Úřadem vlády ČR, situace stále špatná. Nadace Open Society Fund Praha proto upozorňuje řadou akcí na nutnost podpory rovného vzdělání pro všechny děti, včetně těch z nepodnětného prostředí sociálně vyloučených lokalit.

>>

 

>>

Grantové výzvy a stipendia


 

OSF Praha

Norské fondy: Rovné příležitosti žen a mužů / Domácí násilí - II. kolo

Uzávěrka:14. ledna 2015
Oblast:--- Rovné příležitosti žen a mužů

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje druhé kolo grantových výzev v programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Rozdělí v nich celkem 21,5 milionů korun na malé granty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí.

 


 

Stipendia pro středoškolské studenty a studentky

Uzávěrka:3. prosince 2014
Programová oblast:--- Stipendijní program

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje 22. ročník výběrového řízení pro studenty a studentky středních škol k získání stipendia na studium na soukromých středních školách ve Velké Británii a v USA.

 

Síť OSF

Blogy

Jeden den na konferenci "Začít včas, znamená začít dobře!

První, co vidím v ranní Ostravě z okna, není překvapivě smog, ale monumentální stavba bývalého průmyslového závodu oblasti Dolních Vítkovic. Celý areál vysokých pecí je slovy nepopsatelný unikát, který v současnosti slouží jako centrum vzdělání, kultury a společenského života města. Prostě ideální místo pro pořádání konference o důležitosti včasné péče pro děti ze sociálně znevýhodněného a nepodnětného prostředí.

 
Co se dozvídáme o našem vzdělávacím systému z Education at a Glance

Co se dozvídáme o našem vzdělávacím systému z Education at a Glance ext link

Jako každý rok v září, i letos máme příležitost nahlédnout do aktualizovaného vydání ročenky Education at a Glance, kterou vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ročenka obsahuje standardní ukazatele týkající se účasti ve vzdělávání a výdajů na jeho financování, které nám umožňují sledovat dlouhodobé trendy.

Pondělí, 13. říjen 2014, Jana Straková
 
Má dát Štrasburk ministru školství pokoj?

Má dát Štrasburk ministru školství pokoj? ext link

Podle ministra školství Marcela Chládka je Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku vůči České republice nespravedlivý a zvýhodňování určité skupiny dětí se může podle ministra obrátit proti nim samotným.

Pátek, 03 Říjen 2014, Štěpán Drahokoupil
 

>>

Podpořené publikace

Mladí lidé a veřejné politiky v České republiceV České republice proběhl rozsáhlý výzkum zaměřený na mladé lidi. Cílem bylo poskytnout přehled o různých oblastech státní politiky, která ovlivňuje životy mládeže. Výzkumníci se zaměřili na oblast formálního i neformálního vzdělávání, zaměstnanosti, zdraví, sociální oblast a oblast bydlení.
 
Jak otevírat data?Příručka Jak otevírat data je určena starostům, úředníkům, programátorům, laikům a všem, kteří chtějí ve svém úřadě či obci otevírat data. Je rádcem pro začátečníka, ale současně dovede navést k cíli a inspirovat i odborníka na otevřená data.
 
Činnost a pracovitost českých europoslanců v období 2009–2014Nadace Open Society Fund Praha vydala unikátní a v Česku poprvé sestavený žebříček hodnotící práci tuzemských poslanců Evropského parlamentu za volební období 2009-2014.
 

>>